Фотосъёмка Валерия Синицина

"Алиса" WCF
"Золотые Купола" TICA
г.Москва 4-5 марта 2006 г.


Ринги TICA


3-515-04-050306.jpg 3-200-04-050306.jpg
Светлана Волкова (Украина)
3-208-04-050306.jpg 3-478-04-050306.jpg
Kurt Vlach TICA Approved Allbreed Judge (Австрия)

Best WCF

3-553-04-050306.jpg
J. Gradkowski (AB Guest Judge, Польша)
3-563-04-050306.jpg
Лариса Овчинникова (WCF AB Judge, Россия)
и Ольга Беляева (WCF AB Judge, Россия)
3-539-04-050306.jpg 3-542-04-050306.jpg
3-570-04-050306.jpg 3-549-04-050306.jpg
3-571-04-050306.jpg 3-576-04-050306.jpg
3-581-04-050306.jpg 3-586-04-050306.jpg
3-593-04-050306.jpg 3-602-04-050306.jpg
3-606-04-050306.jpg 3-607-04-050306.jpg
3-611-04-050306.jpg 3-623-04-050306.jpg
3-627-04-050306.jpg 3-621-04-050306.jpg
3-628-04-050306.jpg 3-633-04-050306.jpg
3-641-04-050306.jpg 3-637-04-050306.jpg
3-645-04-050306.jpg 3-640-04-050306.jpg
3-649-04-050306.jpg